با موفقیت به سبد خرید شما اضافه شد.

متراژ دقیق کابل فیبرنوریHelix factor

بوسیله ۹۶/۱۱/۲۴شبکه, فیبرنوری

Helix factor

در هنگام تست با دستگاه OTDR جهت یافتن قطعی کابل یا متراژ واقعی کابل با اعدادی مواجه میشویم که طول واقعی کابل را به ما نشان نمیدهند در واقع این متراژهای به دست آمده طول کُر میباشد و از آنجایی که لوز تیوپ کابل به دور عنصر مقاومتی strength member تابیده شده است متراژ کُر از متراژ خود کابل بیشتر میباشد برای به دست آوردن متراژ واقعی کابل در تنظیمات دستگاه OTDR عدد موجود در Data sheet کابل را که به صورت % میباشد وارد میکنیم

این متراژ زمانی که به دنبال قطعی کابلی که دفن یا داخل لوله میباشد و ما دسترسی به کابل نداریم و میخواهیم دقیقا به نقطه مورد نظر برسیم کاربرد دارد.

نظرتان را بگویید